Kalabria jest południową częścią tak zwanego „Mezzogiorno” czyli południa (mezzo= połowa, giorno=dzień) Włoch.

Tereny górskie oddzielają dwa morza: Tyrreńskie i Jońskie o 800-kilometrowej linii wybrzeża (!): do wybrzeża, w najgorszym razie, jest 50 km.

Kalabria pozostała niezakłóconym, dziewiczym rajem z antycznymi miasteczkami na szczytach gór i młodszymi, częściej odwiedzanymi, miejscowościami nadmorskimi.